Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A galakzikus köztársaság

 

A Köztársaság több mint egymillió bolygóból állt. A klónok háborúja, amely 22 YE és 19 YE között zajlott, az első totális háború volt a megalakulása óta.

Ez a kijelentés azonban félreérthető, mert a történelem más háborúkat is megemlít, mint a Százéves sötétség (7 0000 YE), a Nagy Hiperűr-háború (5 000 YE) és a Nagy Sith háború (4 000 YE). Ez a látszólagos ellentmondás abból ered, hogy az utolsó Sith-ekkel való csata a Ruusan bolygón (1 000 YE) a galaxist annyira megviselte, hogy a Köztársaságot szinte teljes egészében újra fel kellett építeni (lásd: ruusani reformáció).

A későbbi politikusok gyakran használták ezt a dátumot, amikor a Köztársaság alapításáról beszélnek, innen a felfogás, hogy a Klón háború előtt nem volt „totális” háború a „Köztársaság alapítása” óta. Kisebb konfliktusokat nem számítottak „totálisnak”.

 

A Galaktikus Szenátus

 

A Köztársaság legfontosabb szerve a Galaktikus Szenátus volt, amelyben több szenátor képviselt minden bolygót. A körzeti kormányzás a helyileg választott uralkodó kezében volt, aki kinevezte a szenátorokat. A Szenátus egy hatalmas épület volt, amelyben sok lebegő pódium volt, mindegyiken egy vagy több szenátor állt. Minden pódium a szenátusban a galaxis egy-egy „körzetét” képviseli, és minden bolygó abból a körzetből küldött egy-egy szenátort. Egy gyors becslés alapján legkevesebb néhány ezer pódium kellene legyen a szenátusban. A szenátorok mellett az uralkodók is szavazhattak a szenátusban és törvényeket kezdeményezhettek. Érdekcsoportok, mint a Kereskedelmi Szövetség, is képviseltethették magukat a Szenátusban.

A Szenátus tagjai egy Legfelsőbb Kancellárt választottak, aki a Köztársaság kormányfőjeként (a jelek szerint nem volt államfő) és fő diplomataként működött. A filmek alapján a Szenátus valamiféle pszeudo-parlamentáris törvényeket követ. A Baljós árnyakban látható, amint Valorum Legfelsőbb Kancellárt a szenátus megbízhatatlansági indítvány alapján lemondatja, amelyet Amidala királynő, a Naboo uralkodója indítványoz.

A Szenátus története a Köztársaság alapításával és a jedi lovagrend alapításával függ össze, huszonötezer évvel a yavini csata előtt. A Szenátus mint a Köztársaság kormányzási szerve működött, míg a jedi rend a védelmezője volt. A Köztársaság elkezdett egyre több kölcsönös védelmi és kereskedelmi szövetségbe lépni több rendszerrel a galaxisban. Nem sokkal ezután a megalakították a Szenátust a Coruscant bolygón, 0-0-0 koordinátákkal a standard galaktikus rendszerben, ezzel is jelezve központi szerepét a galaxisban.

 

 
A Szenátus belülről

 

 

Az eredeti struktúrájában a Köztársaságban minden bolygónak saját követe volt, és ez 24 000 évig fennmaradt. Ez azt jelentette, hogy több millió szenátornak kellett volna lennie, ami rendkívül kényelmetlen lett volna adminisztratív szempontból. Körülbelül 1 000 évvel a filmek cselekményei előtt a ruusani reformáció idején átszervezték a Köztársaságot és körzeti szintre emelték a jelöltséget.

A Szenátus a Köztársasággal együtt nőtt; a Köztársaság első napjaiban minden küldöttség egy bolygót képviselt, majd egy egész naprendszert. Mikor a bolygók száma túl nagyra nőtt és a Szenátus már nem volt hatékony, a bolygókat ötvenessével egy-egy körzetbe sorolták, és mindegyik küldött egy-egy delegációt. Mikor a körzetek száma is túl nagy volt már, akkor ezeket körülbelül ezer régióba sorolták, és mindegyik régió egy-egy küldöttséggel képviseltette magát.

Mivel a Köztársaság demokratikus alapokra épült, minden küldöttség (nagyságtól és fontosságtól függetlenül) egy szavazattal rendelkezett. Minden küldöttség tagja volt a Szenátusi Ülésnek, amelyből a Legfelsőbb Kancellárt választották. Az Ülés ezután több kisebb bizottságra oszlott, mindegyiknek megvolt a maga adminisztratív területe.

Habár a Szenátusban megszavazott törvények minden bolygóra érvényesek voltak, a mindennapi törvényeket bolygó-, körzet- vagy régió-szinten szavazták meg. Ezért a Szenátus fő funkciója az volt, hogy a tagjai közti vitákat moderálja, a Köztársaság védelmét biztosítsa. A jedik, akik csak a Legfelsőbb Kancellárnak tartoztak felelősséggel, a Szenátus kiküldött követei lettek, nemcsak a Köztárasaság védelmét látták el, hanem moderátorként is felléptek az egyéni viták alkalmával.

A Köztársaság legnagyobb hibája a szabályszerű felépítés hiánya volt. Működésének legnagyobb része kötetlen alkotmányos egyezményeken nyugodott, amelyeket legtöbbször figyelmen kívül hagytak a korrupt és hatalomra éhes politikusok. Egy másik gyengesége a túlságosan is központosított struktúrája volt; a jelek szerint a legapróbb konfliktust is (mint például a Naboo illegális blokádja) a Szenátus elé kellett vinni.

 

 
A Kereskedelmi Szövetség szenátora beszéde közben

 

 

A Köztársaság az utolsó éveiben már túl nagy volt a korrupció és a szociális igazságtalanság. A Szenátus megoszlott azok között, akik fenn akarták tartani a Köztársaság demokratikus elveit és azok között, akik csak a saját céljaikat akarták elérni. Egy sor vezetésre képtelen Legfelsőbb Kancellár és a Naboo bolygóval kapcsolatos krízis után eljött az idő, hogy egy erős vezetés véget vessen a korrupciónak.

A korhatár, amely megszabta a szenátorok választását a jelek szerint nagyon alacsony volt. Sok politikust már gyerekkorában beválasztottak, mint például Leia Organa, aki az Alderaan szenátora volt.

 

A Köztársasági Hadsereg

 

Történelmének legynagyobb részében a Köztársaság nem tartott állandó hadsereget, csak ceremóniai célokból. Ez is mutatta a Köztársaság békés eszméjét, ugyanakkor a jedi lovagok voltak a békefenntartó erők.

Több kereskedelmi szervezet, mint például a Kereskedelmi Szövetség és a Kereskedőcéh droid hadsereget tartott fenn, hogy az áruikat megvédjék, de gyakran visszaéltek ezzel a hatalmukkal, mint például a nabooi csatában is. Az egyes körzetek ugyancsak gondoskodtak a saját védelmükről, de ennek ellenére nem volt központi haderő.

A Klón háború mindezt megváltoztatta. A Köztársaság védtelen maradt a Független Rendszerek Szövetsége ellenében és egy törvényt szavaztak meg, amelyet több béke-párti szenátor is ellenzett (mint például Padmé Amidala), akik féltek a háború lehetőségétől.

Egy klón hadsereg már létrejött titokban a Kamino bolygón tíz évvel korábban. Mikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Szövetségnek esze ágában sincs tárgyalásokba bocsátkozni, a Köztársaság alkalmazta ezt a hadsereget, más fegyvernemekkel együtt.

 

 

A demokrácia vége

 

A Baljós árnyak végén a Köztársaság menthetetlenül korrupt lett. Palpatine szenátort (a Naboo bolygóról) megválasztották Legfelsőbb Kancellárrá 32 YE-ben. Hagyományosan csak négy évig viselhette volna a címet, a valóságban azonban sokkal több ideig volt Kancellár.

A krízis akkor tört ki, amikor több naprendszer egyesült annak érdekében, hogy kiváljanak a Köztársaságból. Ez lett később a Független Rendszerek Szövetsége. A krízis a klón haborúba torkollott, amelyet A klónok támadása filmben lehet látni.

Palpatine szenátor vészhelyzeti hatalmat kapott, amelyet Jar Jar Binks indítványozott, hogy a Szövetséggel szembe tudjon szállni, de Császárnak kiáltotta ki magát a háború után. Az ezredév végén a Köztársaság megszűnt létezni.

Évtizedek múlva, röviddel a yavini csata előtt, Palpatine feloszlatta a Szenátust és ezzel elmosta a Galaktikus Köztársaság utolsó nyomait is.

A Birodalom bukása és a Galaktikus Polgárháború után, a újra kikiáltották a Köztársaságot, Új Köztársaság néven. Ezt követően a Galaktikus Köztársaságot Régi Köztársaság-nak nevezték.